یکشنبه , 19 آگوست 2018

مکتب

دانلود بازی Tiny Troopers – دانلود بازی سربازان کوچک

بازی Tiny Troopers نام یکی از بازی های جدید و هیجان انگیز اکشن است، در این بازی شما نقش یک فرمانده را دارید و به نابودی دشمنان میپردازید، همچنان میتوانید فرمانده های دشمنان را گروگان گیری کنید تا زودتر به هدف خود برسید. این بازی حاوی 30 مرحله جذاب بوده که دارای گرافیک بالا، صداهای جالب، اسلحه های متفاوت میباشد. جالب است بدانید این بازی برای بار نخست برای i-OS تولید شده بود که بعد از استقبال زیاد کاربران از این بازی نسخه کامپیوتر این بازی تولید گردید. برای دانلود بازی سربازان کوچک Tiny Troopers به ادامه مطلب مراجعه کنید. ادامه مطلب »

دانلود کتاب های درسی صنف دوازدهم

در این پست مطلب ویژه ای را برای کاربران سایت P30AF تهیه کردیم که تمامی کتاب های درسی صنف دوازدهم وزارت معارف افغانستان را برای دانلود رایگان تهیه کردیم. صنف دوازدهم افغانستان شامل کتابهای : فزیک ، مثلثات ، هندسه ، پشتو ، جغرافیه ، تاریخ ، انگلیسی ، دری ، عقاید ، ریاضی و کیمیا میباشد. تمام کتابهای آخرین چاپ و ویرایش آخر بوده و از وزارت معارف افغانستان انتقال داده شده است. این مجموعه کتابهای برای آنانی که متعلم هستند و مایل باشند که کتابهای درسی مکتب را از طریق کامیپوتر مطالعه کنند یا کسانی که در خارج افغانستان زندگی میکنند و تمایل داشتن کتاب های درسی افغانستان را داشته باشند و یا تمامی کسانی که تمایل به آمادگی کانکور دارند میتوانند تمامی کتابهای وزارت معارف افغانستان را از صنف اول الی صنف دوازدهم در این لینک دانلود نموده و مطالعه کنند. فزیک ، مثلثات ، هندسه ، پشتو ، جغرافیه ، تاریخ ، انگلیسی ، دری ، عقاید ، ریاضی و کیمیا میباشد. برای دانلود کتابهای صنف دوازدهم به ادامه مطلب مراجعه کنید. ادامه مطلب »

دانلود کتابهای صنف یازدهم

صنف یازدهم هم مانند صنف دهم شامل دوره لیسه مکاتب افغانستان بوده که شامل 12 مضمون درسی میباشد، که عبارت از : هندسه، فزیک، کیمیا، بیولوژی، ریاضی، مثلثات، پشتو، تفسیر شریف ،تاریخ، انگلیسی، جغرافیه و دری میباشد. تمامی کتابهای از صحت کامل برخوردار بوده و از ورات معارف انتقال داده شده است، و همچنین آخرین چاپ میباشد. برای دانلود کتابهای درسی صنف یازدهم به ادامه مطلب مراجعه کنید. ادامه مطلب »

دانلود کتابهای صنف دهم

صنف دهم ، یازدهم و دوازدهم دوره لیسه مکاتب افغانستان بوده که صنف دهم شامل 12 مضمون درسی بوده که شامل : فزیک، جیولوژی، جغرافیه، کیمیا، ریاضی، انگلیسی، تفسیر شریف، تاریخ، پشتو، دری، هندسه و بیولوژی میباشد. کتابهای آماده شده از وزارت معارف افغانستان انتقال داده شده و جدیدترین چاپ میباشد. کسانی که در خارج افغانستان زندگی میکنند و یا قصد آماده گی کانکور را داشته باشن میتواند کتابهای مکاتب را دانلود نموده و استفاده نمایند. برای دانلود کتابهای درسی صنف دهم به ادامه مطلب مراجعه کنید. ادامه مطلب »

دانلود کتابهای درسی صنف نهم

صنف نهم شامل 13 کتاب درسی بوده که شامل مضمون های ؛ جغرافیه ، تاریخ ، حدیث ، عربی ، اقتصاد ، دری ، بیولوژی ، فزیک ، ریاضی ، تعلیم و تربیه دینی ، کیمیا ، پشتو و انگلیسی بوده که از سایت P30AF برای دانلود آماده نموده ایم. برای دانلود کتابهای درسی صنف نهم به ادامه مطلب مراجعه کنید. ادامه مطلب »

دانلود مجموعه کتابهای درسی صنف هشتم

مجموعه کتابهای درسی صنف هشتم وزارت معارف افغانستان را برای کاربران P30AF آماده نمودیم، کتابهای درسی صنف هشتم شامل 13 کتاب درسی بوده که شامل: جعرافیه ،پشتو ،انگلیسی ، تعلیم و تربیه دینی، تاریخ، بیولوژی، حدیث شریف، کیمیا، دری، علوم اجتماعی، فزیک، عربی و هندسه میباشد. برای دانلود کتابهای درسی صنف هشتم به ادامه مطلب مراجعه کنید. ادامه مطلب »

دانلود مجموعه کتابهای درسی صنف هفتم

صنف هفتم مکاتب افغانستان شامل 13 کتاب درسی بوده که عبارت از: پشتو، انگلیسی ، تاریخ ، حدیث شریف ، کیمیا ، اخلاق ، دری ، عربی ، فزیک ، بیولوژی ، جغرافیه ، تعلیم و تربیه اسلامی ،جغرافیه ، ریاضی و هندسه میباشد. برای دانلود کتابهای درسی صنف هفتم وزارت معارف افغانستان به ادامه مطلب مراجعه کنید. ادامه مطلب »

دانلود مجموعه کتابهای درسی صنف ششم

به سلسله کتابهای درسی قبلی کتابهای درسی صنف ششم مکاتب دری زبان افغانستان خدمت کاربران سایت P30AF آماده کردیم. صنف ششم مکاتب افغانستان شامل 9 کتاب درسی بود که عبارت از: دروس اجتماعی ، پشتو ، تعلیم و تربیه مذهب جعفری ، آموزش قرآنکریم و تربیه اسلامی ، حسن خط ، انگلیسی ، دری ، ساینس و صحت و هنر رسامی میباشد. تمامی کتابهای که آماده کردیم آخرین چاپ وزارت معارف بوده که میتوانید با لینک مستقیم از P30AF دانلود کنید. برای دانلود کتابهای درسی صنف 6 به ادامه مطلب مراجعه کنید. ادامه مطلب »

دانلود مجموعه کتابهای درسی صنف پنجم

به سلسله سایر کتابهای درسی مکاتب افغانستان ، مجموعه کتابهای درسی صنف پنجم مکتاب افغانستان را از پی سی ایــ افـ آماده دانلود نمودیم. صنف پنجم افغانستان شامل 11 کتاب درسی بوده که به ترتیب عبارت از: حسن خط ، ساینس و صحت ،آموزش قرآنکریم و تعلیم و تربیه اسلامی ، دروس اجتماعی ، تعلیم و تربیه مذهب جعفری ، انگلیسی ، پشتو ، انگلیسی ،ریاضی ، دری ،و هنر رسامی میباشد. برای دانلود کتابهای درسی فوق به صورت جداگانه به ادامه مطلب مراجعه فرمایید. ادامه مطلب »

دانلود مجموعه کتاب های درسی صنف چهارم

به ترتیب سایر کتابهای درسی وزارت معارف افغانستان ؛ جدیدترین چاپ مجموعه کتابهای درسی صنف چهارم مکاتب افغانستان را آماده دانلود کرده ایم. صنف چهارم مکتب افغانستان شامل 7 کتاب درسی بوده که عبارت از: ساینس و صحت ، ریاضی ، آموزش قرآنکریم و تعلیم و تربیه اسلامی ، دری ، حسن خط ، تعلیم و تربیه مذهب شیعه و هنر رسامی میباشد. برای دانلود کتابهای مکتب به ادامه مطلب مراجعه نمایید. ادامه مطلب »

دانلود مجموعه کتابهای درسی صنف سوم

به ترتیب سایر کتاب های درسی مکتب ، مجموعه کتابهای درسی صنف سوم را برای دانلود آماده نموده ایم. کتابهای درسی صنف سوم شامل 6 کتاب بوده که عبارت از : مهارت های زندگی ، آموزش قرآنکریم و تعلیم و تریبه اسلامی ، حسن خط ، تعلیم و تربیه مذهب جعفری ، دری و هنر رسامی میباشد. برای دانلود مجموعه کتاب های درسی صنف سوم به ادامه مطلب مراجعه نمایید. ادامه مطلب »

دانلود مجموعه کتابهای درسی صنف دوم

مجموعه کتابهای درسی صنف دوم افغانستان را آماده دانلود نموده ایم ، این کتابها چاپ جدید بوده و آخرین ویرایش وزارت معارف میباشد که هم اکنون از سایت دانلود پی سی ای اف قابل دانلود است. صنف دوم افغانستان شامل 6 کتاب درسی بوده که شامل مضامین : تعلیم و تریبه اسلامی (مذهب جعفری) ، ریاضی ، مهارت های زندگی ، دری ، آموزش قرآنکریم و تعلیم و تریبه اسلامی و حسن خط است. برای دانلود کتاب مکتب به ادامه مطلب مراجعه نمایید. ادامه مطلب »

دانلود مجموعه کتابهای درسی صنف اول

مجموعه کتابهای درسی صنف اول وزارت معارف افغانستان را خدمت کاربران P30AF آماده نموده ایم. این کتابها جدیدترین کتابهای چاپ شده میباشد که هم اکنون شاگردان وزارت معارف آنرا مطالعه میکنند. صنف اول وزارت معارف افغانستان دارای 3 کتاب درسی بوده که اولی آموزش قرآنکریم و علوم دینی است دومی آموزش زبان دری و سومی آموزش رسامی است. تمامی کتابها را به صورت جداگانه جهت راحتی شما آماده نموده ایم.برای دانلود کتابهای مکتب به ادامه مطلب مراجعه نمایید. ادامه مطلب »